Het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Belasting

Blog

Entrpnr Dutch Carribbean

Intern

MKB

Ondernemen

Persbericht

Software

ZZP

Geschreven door:
Annelore-van-der-lint

Annelore van de Lint

Marketing Director

Het DGA-salaris

 

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap is zowel werkgever als werknemer. Daarom gelden er voor de DGA, vooral wat betreft de loonheffing, andere (belasting-)regels. In deze blog gaan we daar dieper op in.

Wanneer je als ondernemer succesvoller wordt, je onderneming groeit en je steeds meer omzet, kan het verstandig zijn om een bv of een holding op te richten. Een van de belangrijkste voordelen van een bv is bescherming tegen de aansprakelijkheid voor schulden. Daarnaast betaal je met een bv een lager belastingtarief over de inkomsten dan met een eenmanszaak. En met een bv straal je een zekere professionaliteit uit.

Een bv heeft wel andere verantwoordelijkheden dan een eenmanszaak. Een belangrijk verschil is dat een vennootschap een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft.

Wanneer ben je directeur grootaandeelhouder DGA?

Als eigenaar van een bedrijf ben je niet automatisch directeur-grootaandeelhouder. Je bent een DGA als je binnen een onderneming met aandelenkapitaal ten minste 5% van de aandelen bezit en in die bv werkt. Welke functie je in de bv vervult, maakt verder niet uit.

Wat is het verschil tussen de DGA en de eigenaar van een eenmanszaak?

De DGA is een natuurlijk persoon en de bv of nv zijn rechtspersonen. De DGA is dus niet aansprakelijk voor de schulden van de bv of nv. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je dat wel. Daarnaast is de winst van de vennootschap onderworpen aan vennootschapsbelasting; zolang deze winst in de onderneming blijft is geen inkomstenbelasting verschuldigd.

Welke soorten DGA’s zijn er?

De overheid onderscheidt in de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ vier soorten DGA’s:

– De DGA die door het aantal aandelen dat hij of zij bezit, meer dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigt. Een DGA met dit meerderheidsbelang kan niet zonder zijn of haar toestemming worden ontslagen.

– De DGA die minder dan de helft van de aandelen bezit (een minderheidsbelang heeft), maar toch niet tegen zijn of haar zin ontslagen kan worden omdat in de statuten is vastgelegd dat hiervoor een versterkte meerderheid (meer dan 71%) in de algemene vergadering nodig is.

– Meerdere DGA’s die ieder ongeveer evenveel aandelen hebben.

– DGA’s die samen met familieleden (bloedverwanten) tot en met de derde graad meer dan twee derde van de aandelen bezit.

Een vennootschap kan dus meerdere DGA’s hebben.

Mag je werken in een bv zonder DGA-salaris uit te betalen?

Nee. Als enige aandeelhouder in een bv val je altijd onder de regels van het DGA-salaris. Alleen als je geen werkzaamheden uitvoert in de bv (bijvoorbeeld bij een spaar-bv) voldoe j niet aan deze voorwaarden.

Welke regels gelden er voor het salaris van de DGA?

Een DGA mag zichzelf niet te weinig salaris of te veel salaris uitbetalen. Als er te veel of te weinig salaris wordt uitgekeerd, kan het zijn dat er aanspraak wordt gemaakt op bepaalde belastingvoordelen die daar niet voor bestemd zijn. De belastingdienst bepaalt jaarlijks het minimum gebruikelijke salaris. Voor 2024 is dat fictieve minimumsalaris €56.000 (in 2023 was dat €51.000).

Hoe wordt het DGA salaris bepaald?

Hoeveel je een DGA aan loon betaalt, hangt af van het ‘gebruikelijk loon’ dat (meestal) wordt bepaald aan de hand van:

Het salaris dat wordt betaald aan iemand met een functie die het meeste op die van de DGA lijkt. In de meeste gevallen is dat een van de andere directeuren. Voor een DGA mag het salaris niet minder dan 75% van dit loon zijn, of;

Het hoogste salaris van de werknemer die binnen de organisatie het meeste verdient.

Of het door de Belastingdienst voor 2024 vastgestelde salaris van €56.000.

Uitzondering voor de start-up

Als je aandeelhouder bent van een start-up mag je als DGA het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Wel is het belangrijk dat de vennootschap wordt aangemerkt als een start-up. Dat betekent dat de vennootscha in het kalenderjaar een S&O-verklaring heeft en de organisatie recht heeft op het verhoogde starterspercentage. En let op, de start-up-regeling geldt voor maximaal 3 jaar.

Niet genoeg inkomen voor het minimum DGA-salaris?

Veel (vooral net startende) ondernemers beschikken vaak nog niet over voldoende liquide middelen om te voldoen aan het minimum DGA salaris van €56.000. In de praktijk levert dat geen problemen op. De Belastingdienst wil met het minimumsalaris alleen voorkomen dat je als DGA eerst tenminste €56.000 aan loon uitbetaalt, voordat er dividend wordt uitgekeerd. Dividend is namelijk veel lager belast dan salaris. Als daar het geld niet voor is, kan er dus geen (volledig) DGA-salaris en geen dividend worden uitbetaald.

Hulp nodig bij het bepalen van het DGA-salaris?

Kom je er zelf niet helemaal uit en wil je graag even overleggen met een van onze experts? Neem dan (vrijblijvend) contact op met een van onze adviseurs. Wij bekijken graag met je wat voor jou de beste optie is.

Andere artikelen

Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2024

Wat moet je weten?    In Nederland treden de meeste wetswijzigingen in werking op twee vaste momenten per jaar: 1 […]

Meer lezen

Blog Wetsverandering

Personeel en belastingen

Als ondernemer met personeel zijn belastingen een onvermijdelijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat je op de hoogte […]

Meer lezen

personeel en belastingen

Een onderneming starten?

Als startende ondernemer moet je goed nadenken over welke rechtsvorm je kiest voor jouw bedrijf. In deze nieuwe blog helpen wij je op weg.

Meer lezen

starten rechtsvorm

Het belang van een nauwkeurige loonadministratie

Een nauwkeurige salarisadministratie is een cruciaal onderdeel voor het behalen van zakelijk succes. Lees hier waarom.

Meer lezen

salarisadministratie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG dwingt ondernemers gedwongen zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van hun medewerkers en klanten. Wij leggen uit waar je op moet letten.

Meer lezen

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Het Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Vorige week donderdag, 16 mei, publiceerden de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord dat de basis moet […]

Meer lezen

hoofdlijnenakkoord ondernemer
Ga naar boven