DIENSTEN

Privacystatement Entrpnr Finance B.V. respecteert de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u vinden welke gegevens dit zijn en wat we daarmee doen.

Wie verzamelt je persoonsgegevens: Entrpnr Finance B.V. is verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verzameld via onze website en door gebruikmaking van onze diensten. Entrpnr Finance B.V. Stephensonstraat 27 Harderwijk

Welke persoonsgegevens worden verzameld: Contactgegevens zoals aanhef, voor- en achternaam, adres, (mobiele) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen); Overige gegevens, zoals geboortedatum, BSN nummer, burgerlijke staat, woonsituatie en kopie van uw id-bewijs; ☞ Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, bankafschriften, betaalhistorie en kredietlimieten;  Automatische verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de wijze waarop u van onze website gebruik maakt.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens: Het aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van Entrpnr Finance B.V. Het beoordelen en accepteren van (toekomstige) klanten, Het toesturen, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, ☞ Het administreren, beheren van financiële zaken en behandelingen van vorderingen van bedrijven en natuurlijke personen,  Het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of andere interne boodschappen,  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, Het beheren van de relatie met de klant,  Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

We verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: De uitvoering van de overeenkomst: we verwerken persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten te kunnen uitvoeren. Gerechtvaardigd belang: we kunnen persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, zoals het verbeteren van onze diensten. Voldoen aan een wettelijke verplichting: we verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden en bewaren van onze administratie. Toestemming: we kunnen u om toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het versturen van direct marketing.

Verstrekking aan derden: We zullen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Denk hierbij aan contact met crediteuren of overheidsinstanties. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die we inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd. 8

Beveiligingsmaatregelen Entrpnr Finance B.V: heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze wijze stellen we zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang we daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen.

Contact en uitoefenen van uw rechten: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, laten af te schermen of om de verwerking door Entrpnr Finance B.V. te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Dit kan het geval zijn wanneer je niet langer wenst dat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Bovendien heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Wanneer u klachten of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens door Entrpnr Finance B.V. heeft of u uw rechten wil uitoefenen, dan kunt u contact opnemen door te mailen naar support@entrpnr.nl Het is ook mogelijk om dit middels de post te verzenden: Entrpnr Finance B.V. inzake Privacy Stephensonstraat 27 Harderwijk

Wijzigingen: Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen we u daarop of maken we de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je altijd terugvinden op www.entrpnr.nl

Boekhouding

Entrpnr richt de administratie compleet in en beheert deze voor je. Alles van a tot z geregeld.

Factoring

Liquiditeit is de belangrijkste voorwaarde voor de groei van jouw onderneming.

Marketing

Wil je jouw merk versterken? Gevonden worden? Meer leads genereren?

Juridisch advies

De juristen van Entrpnr Legal nemen al je juridische zorgen uit handen, leveren praktisch advies,

Asian markets

We kijken verder dan de Nederlandse markt. Entrpnr Asian Markets helpt je daarbij

Tarieven

Duidelijke maandtarieven voor onze dienstverlening

Onze specialisten staan voor je klaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00

Gratis advies?
Neem nu contact op

Offerte aanvragen