Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Belasting

Blog

Entrpnr Dutch Carribbean

Intern

MKB

Ondernemen

Persbericht

Software

ZZP

Geschreven door:
Annelore-van-der-lint

Annelore van de Lint

Marketing Director

Wat moet je weten? 

 

In Nederland treden de meeste wetswijzigingen in werking op twee vaste momenten per jaar: 1 januari en 1 juli. Deze halfjaarlijkse veranderingen kunnen grote impact hebben op ondernemers en hun bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk dat je op tijd weet om welke nieuwe regelgeving het gaat. Wij geven je deze en volgende week een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen en wat deze voor jouw bedrijf kunnen betekenen. We beginnen met de stijging van het minimumloon. 

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Voor ondernemers met personeel in dienst is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de recente veranderingen in het minimumloon. Vanaf 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 3,1 procent. Dit is een periodieke aanpassing die twee keer per jaar plaatsvindt. Voor fulltime werkenden vanaf 21 jaar betekent dit een stijging van het uurloon van €13,27 naar €13,68. De exacte brutobedragen per maand, week of dag zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

minimumloon 2024
Bron: De Rijksoverheid (download hier het overzicht)

Geen extra verhoging van 1,2 procent

Het wetsvoorstel voor een extra verhoging van het minimumloon met 1,2 procent heeft het niet gehaald. De Eerste Kamer heeft dit voorstel afgewezen, wat betekent dat de geplande extra verhoging niet doorgaat. 

Nieuwe structuur van minimumloon

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe structuur voor het minimumloon ingevoerd. Het wettelijk minimumuurloon geldt nu voor alle werknemers vanaf 15 jaar. Dit betekent dat er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer zijn. De loonbetaling hangt nu af van de arbeidsduur. Als er een vaste arbeidsduur per week is afgesproken met de werkgever, kan er een vaste maandbetaling worden afgesproken. 

Minimumuurloon voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 zijn werkgevers wettelijk verplicht om hun werknemers minimaal het minimumuurloon te betalen. Voor werknemers van 21 jaar en ouder is er één vast minimumuurloon. Voor werknemers onder de 21 jaar zijn er vaste minimumjeugdlonen per uur, afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Deze regeling is een voortzetting van de praktijk in 2023. 

Wat betekent dit voor jou als ondernemer? 

Het is belangrijk om deze wijzigingen in acht te nemen en ervoor te zorgen dat je personeel correct wordt betaald volgens de nieuwe wetgeving. Een goede administratie en regelmatige check-ups op de actuele lonen kunnen helpen om naleving van de wet te waarborgen en boetes te voorkomen. 

Voor meer gedetailleerde informatie over de nieuwe brutobedragen en andere relevante details kun je terecht op de website van de Rijksoverheid. Zorg dat je goed voorbereid bent en je personeel tijdig informeert over de veranderingen. En als je hulp nodig hebt, dan staan de experts van Entrpnr voor je klaar.

Volgende week meer over de aankomende wetswijzigingen.

Andere artikelen

Geruisloze inbreng – de voordelen

Voor kleine en middelgrote ondernemingen   Geruisloze inbreng is een fiscale strategie die jij als eigenaar van een kleine of […]

Meer lezen

Boekhouding notaris Geruisloze inbreng en de voordelen voor kleine en middelgrote ondernemingen

De geruisloze inbreng – een inleiding

Wat, waarom en hoe?     Als ondernemer wil je soms de structuur van je bedrijf aanpassen zonder direct geconfronteerd […]

Meer lezen

Boekhouding notaris Inleiding tot de geruisloze inbreng: wat, waarom en hoe?

Feitjes over de schoolvakantie en de bouwvak

Vakanties zijn een geliefde periode voor velen, maar er schuilt een hele wereld van geschiedenis en praktische overwegingen achter de […]

Meer lezen

Boekhouder Vakantieperiode

Wetsveranderingen per 1 juli 2024

Wat moet je weten?     In Nederland treden de meeste wetsveranderingen in werking op twee vaste momenten per jaar: […]

Meer lezen

Verandering Op 1 Juli Voor Ondernemers

Personeel en belastingen

Als ondernemer met personeel zijn belastingen een onvermijdelijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat je op de hoogte […]

Meer lezen

personeel en belastingen

Een onderneming starten?

Als startende ondernemer moet je goed nadenken over welke rechtsvorm je kiest voor jouw bedrijf. In deze nieuwe blog helpen wij je op weg.

Meer lezen

starten rechtsvorm
Ga naar boven