Het Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Belasting

Blog

Entrpnr Dutch Carribbean

Intern

MKB

Ondernemen

Persbericht

Software

ZZP

Geschreven door:
Annelore-van-der-lint

Annelore van de Lint

Marketing Director

Vorige week donderdag, 16 mei, publiceerden de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord dat de basis moet vormen voor een uiteindelijk regeerakkoord.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland laten in een eerste reactie weten dan het terecht is dat het hoofdlijnenakkoord aandacht besteedt aan ondernemerschap en het verdienvermogen van bedrijven. Vakbonden CNV en FNV zijn vooralsnog kritische en vooral geschrokken van de bezuinigingen die het komende kabinet wil doorvoeren. Hieronder zetten we een aantal voor ondernemers belangrijke maatregelen op een rijtje.

Fiscale maatregelen voor het bedrijfsleven

Terugdraaien afschaffen inkoopfaciliteit dividendbelasting: de afschaffing van de inkoopfaciliteit voor inkoop van eigen aandelen in de dividendbelasting, die per 2025 in werking zou treden, wordt teruggedraaid.

Renteaftrekbeperking earningsstripping: de zogenoemde earningsstrippingmaatregel in de vennootschapsbelasting wordt bijgesteld door verhoging van de maximale renteaftrek van 20% tot 25% van de gecorrigeerde winst. Dit aftrekpercentage zou meer in lijn liggen met het Europees gemiddelde.

De AWF-premie: de AWF-premie (premie WW) voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1%-punt verhoogd.

MKB-winstvrijstelling: MKB-winstvrijstelling gaat van 13,31% (2024) naar 12,7% in 2025, in plaats van de in de beoogde verlaging naar 12,03% zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota.

Giftenaftrek: de giftenaftrek wordt zowel in de inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting beperkt.

Arbeidsmigratie: het nieuwe kabinet wil , onder andere via vergunningverlening, arbeidsmigratie tegen lage lonen aan banden leggen.

Energie- en milieubelastingen

Accijnsverlaging op brandstoffen wordt verlengd tot en met 2025.

De aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid.

Terugdraaien van de verhoging van de 3e, 4e en 5e schijf van de energiebelasting op aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030.

Verlaging van de energiebelasting in de 1e en 2e schijf op aardgas met 2,82 cent per m³.

Invoering van een circulaire plastic heffing in 2028.

Afschaffing van de salderingsregeling voor kleinverbruikers, ingaande in 2027 in één keer.

Invoering van een prijsrisicobuffer van 10% voor subsidies duurzame energie (SDE).

De aanschaf van elektrische auto’s blijft ondersteund, maar alle subsidiëring stopt per 2025.

Andere financiële maatregelen

De tariefsverhoging van vermogen in box 2 wordt teruggedraaid.

De Btw voor o.a. hotels, theater- en concertkaartjes wordt verhoogd van 9 naar 21 procent (met uitzondering van campings).

Vanaf 2027 wordt vliegbelasting naar afstand ingevoerd.

Het collegegeld voor langstudeerders wordt in het studiejaar 2026/2027 verhoogd.

De kansspelbelasting wordt met ingang van 2025 verhoogd van 30,5% naar 37,8%.

 

Let wel: niet alle maatregelen zijn (al) gebudgetteerd en veel van deze plannen moeten nog worden geformaliseerd in wetsvoorstellen die vervolgens ook nog moeten worden aangenomen. Je kunt het volledige hoofdlijnenakkoord hier downloaden.

 

Andere artikelen

Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2024

Wat moet je weten?    In Nederland treden de meeste wetswijzigingen in werking op twee vaste momenten per jaar: 1 […]

Meer lezen

Blog Wetsverandering

Personeel en belastingen

Als ondernemer met personeel zijn belastingen een onvermijdelijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat je op de hoogte […]

Meer lezen

personeel en belastingen

Een onderneming starten?

Als startende ondernemer moet je goed nadenken over welke rechtsvorm je kiest voor jouw bedrijf. In deze nieuwe blog helpen wij je op weg.

Meer lezen

starten rechtsvorm

Het belang van een nauwkeurige loonadministratie

Een nauwkeurige salarisadministratie is een cruciaal onderdeel voor het behalen van zakelijk succes. Lees hier waarom.

Meer lezen

salarisadministratie

Het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Voor het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) gelden andere (belasting-)regels. In deze blog gaan we daar dieper op in. 

Meer lezen

DGA salaris

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG dwingt ondernemers gedwongen zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van hun medewerkers en klanten. Wij leggen uit waar je op moet letten.

Meer lezen

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG
Ga naar boven