Het antwoord op al jouw vragen .

Q&A: wat is vennootschapsbelasting?

Laatst gewijzigd op 29 juni 2023

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen (BV’s), naamloze vennootschappen (NV’s) en andere juridische entiteiten. Het is een belasting op het inkomen dat wordt gegenereerd door de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschapsbelasting wordt doorgaans berekend op basis van het belastbare bedrag, dat de winst van de vennootschap is na aftrek van toegestane kosten en aftrekposten. Het tarief van de vennootschapsbelasting kan variëren afhankelijk van het land en de specifieke wetgeving. In Nederland zijn er bijvoorbeeld verschillende tarieven van toepassing op basis van de hoogte van de belastbare winst.

Naast het betalen van vennootschapsbelasting hebben vennootschappen ook een aantal verplichtingen, zoals het indienen van een jaarlijkse aangifte en het bijhouden van een boekhouding. Het is gebruikelijk dat de aangifte van de vennootschapsbelasting wordt ingediend bij de belastingdienst van het desbetreffende land.

Het bedrag dat een vennootschap aan vennootschapsbelasting moet betalen, kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de winst, eventuele verliezen uit voorgaande jaren, aftrekposten en fiscale voordelen. Het is belangrijk voor vennootschappen om op de hoogte te zijn van de regels en voorschriften met betrekking tot vennootschapsbelasting in hun rechtsgebied en om te voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Het kan raadzaam zijn om een boekhouder of belastingadviseur te raadplegen om te zorgen voor een juiste berekening en aangifte van de vennootschapsbelasting.

Ga naar boven