Het antwoord op al jouw vragen .

Q&A: wat is de omzetbelasting voor mkb?

Laatst gewijzigd op 29 juni 2023

De omzetbelasting, ook wel bekend als de btw (belasting over de toegevoegde waarde), is een belasting die in rekening wordt gebracht op de verkoop van goederen en diensten. De specifieke regels en tarieven met betrekking tot de omzetbelasting kunnen variëren op basis van de locatie en de omvang van het bedrijf, evenals het soort goederen en diensten dat wordt geleverd.

Voor een midden- en kleinbedrijf (mkb’er) in Nederland zijn er verschillende btw-regelingen en tarieven van toepassing. Dit zijn de belangrijkste punten:

  1. Btw-registratie: als een mkb’er een bepaalde omzetdrempel overschrijdt, is het verplicht om zich te registreren bij de Belastingdienst en btw in rekening te brengen op de geleverde goederen en diensten. Op het moment van registratie ontvangt de mkb’er een btw-identificatienummer.
  2. Btw-tarieven: In Nederland zijn er verschillende btw-tarieven van toepassing. Het standaardtarief is momenteel 21% en is van toepassing op de meeste goederen en diensten. Daarnaast is er een verlaagd tarief van 9% voor bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, boeken, water, agrarische producten, en sommige culturele en recreatieve activiteiten. Ook geldt er een tarief van 0% voor internationale handel en bepaalde diensten buiten de EU.
  3. Btw-aangifte: Als btw-plichtige mkb’er moet je periodiek btw-aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit houdt in dat je de verschuldigde btw op je verkoop moet aangeven en de btw die je hebt betaald op je zakelijke uitgaven kunt verrekenen. De aangifte moet meestal per kwartaal worden ingediend, maar er zijn ook mogelijkheden voor maandelijkse of jaarlijkse aangifte, afhankelijk van de omvang van de onderneming.

Het is belangrijk voor mkb’ers om zich bewust te zijn van de btw-regels en -verplichtingen die op hen van toepassing zijn. Het kan raadzaam zijn om een boekhouder of belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat de btw correct wordt berekend, aangegeven en betaald aan de Belastingdienst.

Ga naar boven