Het antwoord op al jouw vragen .

Welke duurzaamheidscertificaten zijn er voor ondernemers?

Laatst gewijzigd op 16 mei 2023

Er zijn meerdere duurzaamheidscertificaten voor ondernemers. Hieronder vind je een aantal bekende ‘groene’ certificaten.

CO2-Prestatieladder als duurzaamheidsinstrument

De CO2-Prestatieladder is een norm die veel wordt ingezet als gunningsinstrument bij aanbestedingen met het doel om CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en het reductiebeleid transparant te maken.

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is ontwikkeld voor bedrijven die hun volledige bedrijfsvoering (willen) richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met behulp van de MVO Prestatieladder kan een organisatie aantonen op welk niveau zij acteren binnen het duurzaam ondernemen. De MVO Prestatieladder is een schema die het mogelijk maakt om een MVO managementsysteem te certificeren.

Prestatieladder Circulair

Met de Prestatieladder Circulair laten bedrijven zien dat zij voldoen aan de leidende principes van circulair ondernemen. Voor afnemers die het belang van circulariteit inzien, is dit certificaat een doorslaggevende factor om voor een producent te kiezen. Bedrijven die werken met de Prestatieladder Circulair ontwikkelen en maken van producten en diensten die in lijn zijn met het circulair ondernemerschap. Organisaties die een transitietraject starten of hebben afgerond om circulair te ondernemen, komen in aanmerking voor het Kiwa-certificaat.

Millieukostenindicator (MKI)

De Milieukostenindicator is gericht op betonnen infraproducten. Bedrijven die werken met de MKI tonen aan dat zij voldoen aan de gevraagde duurzaamheidseisen. De Milieukostenindicator toetst of fabrikanten hun producten conform vereiste milieuprofielen fabriceren. Denk hierbij aan de aard en herkomst van grondstoffen en mengselsamenstellingen. Het voordeel van de MKI is dat gemeentes bedrijven met dit certificaat niet extra hoeven te controleren. Er is dan ook meer overeenstemming in bestekeisen mogelijk.

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerd milieumanagementsysteem. De ISO 14001-standaard helpt organisaties passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering daarvan te borgen. Organisaties met een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001 kunnen hun milieurisico’s beheersen en zo mogelijk verminderd worden. Certificatie volgens de ISO 14001 is niet verplicht, maar wordt steeds vaker gevraagd. Bijvoorbeeld door gemeentes bij de verstrekking van een milieuvergunning of door opdrachtgevers bij aanbestedingen en offertes.

Ga naar boven