Update mei 2022*

Als je de eigenaar bent van een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv), dan moet je voor dat bedrijf altijd aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Voor de vpb gelden andere regels en voorwaarden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.

Hoe wordt de vpb berekend?

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van een bv, nv of (in sommige situaties) een stichting, vereniging of coöperatie. De vpb komt in plaats van inkomstenbelasting. Wanneer je als stichting, vereniging of coöperatie vpb-aangifte moet doen, lees je verder op in deze blog onder het kopje “Vrijstelling van vennootschapsbelasting”.

De winst van een bv of vof wordt berekend op basis van de op dat moment geldende fiscale wetgeving en door de fiscale regels toe te passen op je commerciële winst-en-verliesrekening en de balans. Let op: de fiscale winst kan afwijken van de commerciële winst van de onderneming.

Wat betreft het verrekenen van verliezen;  je kunt een verlies uit een bepaald jaar verrekenen met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten.

Wat is er nieuw in 2022?

De belangrijkste wijzigingen in de vpb zitten in de tarieven. Voor de vennootschapsbelasting gelden in 2022 nieuwe tarieven:

  • In 2022 is de schijf waarvoor het lage vpb-tarief geldt van 15% verhoogd naar € 395.000 (was €245.000). Hierdoor profiteren kleinere bv’s van minder belasting.
  • Het hogere tarief voor de vpbis in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%. Hierdoor gaan de grotere bv’s dus meer belasting betalen.

Ook andere tarieven wijzigen. Voor een volledig up-to-date overzicht kun je terecht op de site van de belastingdienst.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting

De Belastingdienst maakt voor de vpb een paar uitzonderingen:

  • De onderneming behartigt een algemeen maatschappelijk of sociaal belang;
  • De vereniging of stichting gebruikt de inkomsten uitsluitend voor het genoemde doel;
  • De vereniging of stichting verkrijgt de inkomsten hoofdzakelijk door de inzet van vrijwilligers.

Neem bij twijfel altijd contact op met een belastingadviseur.

Aftrekposten

Net als bij de inkomstenbelasting kun je van de vennootschapsbelasting bepaalde kosten aftrekken. Je mag bijvoorbeeld verliezen verrekenen en er zijn investeringen die je kunt afschrijven. Over de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) schreven we eerder in de blog “Geld besparen met je investeringen”.

Beleggingsinstellingen

Ook kent de vennootschapsbelasting twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen.

Onder de vrijgestelde beleggingsinstelling kunnen bepaalde rechtsvormen (waaronder de nv en het fonds voor gemene rekening) die zich bezighouden met collectief beleggen, bij de Belastingdienst een (schriftelijk) verzoek indienen om vrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting.

De fiscale beleggingsinstelling is een nv, bv of een fonds voor gemene rekening waarvan zowel doel als feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen. Een van de voorwaarden is dan wel dat jouw instelling de winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeert aan de aandeelhouders. Is dit het geval, dan kun je de aangifte vennootschapsbelasting aangeven dat je een fiscale beleggingsinstelling bent en zo in aanmerking wilt komen voor het 0%-tarief.

De Innovatiebox

De Innovatiebox (vroeger Octrooibox genoemd) is een speciale tariefbox binnen de vpb. De Innovatiebox is bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. De Innovatiebox is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit patenten en/of projecten die vallen onder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

De WBSO is fiscale innovatieregeling waar je via de vpb een deel van de (loon)kosten en uitgaven van bijvoorbeeld een R&D-project of onderzoeksproject vergoed kunt krijgen. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box.

In 2022 is het tarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit innovatie 9%.

Neem bij twijfel altijd contact op met een belastingadviseur.

Hier kun je verder lezen over hoe het zit met de jaarcijfers, omzetbelasting of inkomstenbelasting voor ondernemers.

Als je nog geen klant bent bij ons of als je als klant advies op maat wilt hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Klanten met specifieke vragen kunnen een ticket aanmaken bij onze supportafdeling of rechtstreeks contact opnemen met onze afdeling support via 085 – 06 46 800.

* Let op: informatie in dit artikel kan verouderd zijn en niet alle informatie bevatten. Aan de inhoud kunnen verder geen rechten worden ontleend. Voor een up-to-date en compleet overzicht kun je onder andere terecht op de site van de Belastingdienst.

Boekhouding

Entrpnr richt jouw administratie compleet en volledig op maat in. Je boekhouding wordt dagelijks verwerkt.

Factoring

Liquiditeit is de belangrijkste voorwaarde voor de groei van jouw onderneming. Wij zorgen ervoor dat jij zo snel mogelijk betaald wordt.

Marketing

Wil je jouw merk versterken? Meer leads genereren? Wij maken jouw bedrijf zichtbaar en helpen je gevonden worden.

Juridisch advies

Onze juristen nemen al je juridische zorgen uit handen, leveren praktisch advies, begeleiden je zorgvuldig en procederen als dat nodig is.

Asian Markets

Dé partner voor bedrijven die actief zijn op de Aziatische markt of voor Aziatische ondernemers die een bedrijf hebben in Nederland.

Tarieven

Bij ons geen valse vanaf prijzen of misleidende tarieven. Wij hebben een passend pakket voor ieder budget. Vraag jouw offerte aan.

Gratis advies?
Neem nu contact op

Offerte aanvragen