Vakantie!

Annelore van der Lint

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en het vaccineren op gang is gekomen, mogen we weer voorzichtig dromen van vakanties en reizen. Daarom besteden we in deze blog eens aandacht aan die geliefde vakantiedagen. Want hoe zit het eigenlijk? Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Onze HR-expert Kate Hoelas legt het uit.

Hoeveel vakantiedagen heeft mijn werknemer?

In Nederland heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen. Dit is zo vast gelegd in artikel 634 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat: ‘De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd’.

Dat betekent dat als jouw werknemers fulltime (5 dagen per week) werken, zij recht hebben op 20 werkdagen vakantie.

Wanneer moet mijn werknemer deze vakantie opnemen?

In de wet staat dat een werknemer zijn of haar vakantiedagen moet opnemen in het jaar dat deze zijn opgebouwd, met een uitloop van maximaal zes maanden. Dat betekent dat zij hun vakantiedagen uit 2020 uiterlijk op 1 juli 2021 moeten hebben opgemaakt. Hierna komen deze te vervallen. Wel moet het voor de werknemer mogelijk zijn geweest om deze vakantiedagen op te nemen.

Let op aanvullende vakantierechten

In sommige branches zijn in de cao extra vakantiedagen opgenomen bovenop het wettelijke minimum. Deze worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Ook kun je samen met je werknemer(s) extra dagen opnemen in jullie arbeidsovereenkomst. Aan beide soorten bovenwettelijke dagen moet jij je als werkgever houden.

Hoe de bovenwettelijke vakantiedagen worden ingevuld, ligt niet zo vast als de wettelijke vakantiedagen. Zo kunnen jullie samen afspraken maken over hoe lang deze dagen geldig zijn. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt in principe een verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar van opbouw, maar je kunt hier ook iets anders over afspreken.

Ook kun je afspraken maken over hoe de bovenwettelijke dagen besteed dienen te worden. Zo kun je afspreken dat deze moeten worden gebruikt voor de  eerste twee (niet-doorbetaalde) ziektedagen of als verplichte overbruggingsdag zoals een vrijdag tussen een feestdag en het weekend.

Heb je vragen over vakantiedagen of wil je gewoon een sparren over andere HR-kwesties? Onze HR-experts staan voor je klaar!

Meer berichten

Bekend van

CONTACT MET ENTRPNR? WIJ ZITTEN VOOR JE KLAAR: 088 374 9249

CONTACT MET ENTRPNR? Wij zitten voor je klaar!
Tel: 088 374 9249

Niet zomaar een boekhouder…

Entrpnr Group B.V ©

Entrpnr Offices

Correspondence