Prinsjesdag 2023: wat kunnen we verwachten?

Belasting

Blog

Entrpnr Dutch Carribbean

Intern

MKB

Ondernemen

Persbericht

Software

ZZP

Geschreven door:
Annelore-van-der-lint

Annelore van de Lint

Marketing Director

Verwachte belastingwijzigingen voor ondernemers

Op Prinsjesdag 2023 worden er traditiegetrouw veranderingen aangekondigd die van invloed kunnen zijn op ondernemers in Nederland. Wij geven jou hier alvast een overzicht van de verwachte belastingwijzigingen en financiële maatregelen die ondernemers moeten kennen. We hebben de te verwachte veranderingen gecategoriseerd op basis van de verschillende belastingboxen en andere relevante onderwerpen.*

Box 1: inkomstenbelasting

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd, en het maximale investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de aftrek wordt ook verlaagd.

De horizonbepaling wordt verlengd, wat betekent dat de effectiviteit van de EIA na 5 jaar opnieuw wordt geëvalueerd.

Verruiming herinvesteringsreserve

Het gebruik van de herinvesteringsreserve wordt bij gedeeltelijke staking toegankelijker gemaakt om barrières voor stoppende agrariërs te verminderen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot maximaal €900 in 2027. In 2024 zal de zelfstandigenaftrek €3.750 bedragen, wat lager is dan in 2023.

Lucratief belangregeling

Bij de beoordeling of er sprake is van een lucratief belang, moeten ook leningen die niet kwalificeren als informeel kapitaal worden meegenomen voor de 10% eis. Dit is een reparatie naar aanleiding van een Hoge Raad uitspraak.

Eigenwoningregeling

Er komt een reparatie in de eigenwoningregeling met betrekking tot verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden. Dit om eventuele onbedoelde effecten te corrigeren.

Aftrek specifieke zorgkosten

De regeling aftrek specifieke zorgkosten wordt geëvalueerd, en er wordt gezocht naar manieren om de middelen voor chronisch zieken en gehandicapten effectiever in te zetten.

Giftenaftrek

Voor giften in natura met een waarde van €10.000 (€20.000 bij fiscale partners) per jaar wordt een taxatierapport verplicht.

Box 2: inkomsten uit aanmerkelijk belang

Vanaf 2024 worden er twee schijven ingevoerd voor de berekening van de box 2 belasting. De eerste schijf loopt tot €67.000 en heeft een tarief van 24,5%. Voor inkomsten boven de €67.000 geldt een tarief van 31%. Dit betekent dat de belastingtarieven voor dividendinkomsten zullen veranderen.

 • Er zijn wijzigingen aangebracht in de maatregel tegen excessief lenen, met name bij belastingplichtigen die emigreren en bovenmatige leningen hebben van buitenlandse bv’s.
 • Er zijn aanpassingen aangekondigd om de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling te verbeteren en oneigenlijk gebruik aan te pakken.


Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Het nieuwe stelsel op basis van het werkelijke rendement zal niet eerder dan 1 januari 2027 van kracht worden. Er wordt nagedacht over een verfijning van de forfaitaire categorieën in combinatie met een verhoging van het box 3 tarief naar maximaal 38% per 2024.

Er zijn enkele kleine aanpassingen voorgesteld in het huidige forfaitaire systeem die per 2023 zouden moeten gelden, waaronder veranderingen met betrekking tot VvE-aandelen en derdengeldenrekeningen van notarissen.

Overige Belastingwijzigingen

Vennootschapsbelasting (Vpb)

 • Fonds voor Gemene Rekening (FGR): vanaf 1 januari 2025 moeten FGR’s aan twee regels voldoen om vennootschapsbelasting te betalen, namelijk toezicht door De Nederlandsche Bank en een vergunning van of registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is een overgangsregeling in 2024 voor deze veranderingen.
 • Open Commanditaire Vennootschap (CV): er wordt verwacht dat het wetsvoorstel om open cv’s af te schaffen binnenkort wordt voorgesteld, met regels die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2025.
 • Aanpassing Vrijgestelde Beleggingsinstellingen (VBI) regime: een wetsvoorstel wordt verwacht waarin staat dat alleen bepaalde instellingen toegang zullen hebben tot het VBI-regime vanaf 2025.
 • Vastgoedmaatregel FBI: deze maatregel zal waarschijnlijk betekenen dat een FBI niet direct in onroerend goed kan investeren, met ingang van 1 januari 2025.
 • Aanpassing kwalificatiebeleid buitenlandse rechtsvormen: er wordt voorgesteld om nieuwe methoden te gebruiken om buitenlandse rechtsvormen te classificeren in Nederland, met als doel problemen met belastingregels te verminderen.
 • Earningsstrippingmaatregel: er is voorgesteld om de drempel van €1 miljoen te laten vervallen voor vastgoedbedrijven die onroerend goed aan derden verhuren.
 • Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars: er worden aanpassingen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de renteaftrekregels voor banken en verzekeraars eerlijker werken.

Loonbelasting

 • Reiskostenvergoeding: vanaf 1 januari 2024 zal de onbelaste reiskostenvergoeding worden verhoogd van €0,21 naar €0,22 per kilometer.
 • Regeling OV-abonnementen: momenteel zijn er twee verschillende regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen. Deze twee regelingen zullen worden samengevoegd tot één vrijstelling.
 • Loonkostenvoordeel oudere werknemer: het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers met een uitkering zal per 2026 worden stopgezet.
 • Vrije ruimte WKR: de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) gaat terug naar 1,92% in 2024, na tijdelijke verhoging.
 • Afschaffing STAP-budget: het STAP-budget voor opleidingen zal worden stopgezet in 2024.
 • Langere wachttijd tijdelijke contracten: de wachttijd voordat een nieuw tijdelijk contract kan worden aangeboden, wordt verlengd naar 5 jaar.
 • Vereenvoudiging verlofstelsel: het verlofstelsel wordt vereenvoudigd voor zowel werkgevers als werknemers.

Omzetbelasting

 • Wijziging Plaats van Dienst voor Virtuele Diensten: vanaf 1 januari 2025 wordt de btw (omzetbelasting) berekend in het land waar de klant woont of is gevestigd voor virtuele diensten.
 • Doelmatigheid Verlaagd Btw-tarief: er wordt onderzocht of het verlaagde btw-tarief effectief is voor verschillende sectoren.
 • Herzieningsregels (Kostbare) Verbouwingsdiensten: er wordt onderzocht of er nieuwe regels moeten komen voor herziening van btw-aftrek op (kostbare) verbouwingskosten.
 • Wijziging ‘Aanvullende Margeregeling’: vanaf 1 januari 2025 kunnen wederverkopers niet langer de margeregeling toepassen op bepaalde goederen.

Overdrachtsbelasting

 • Wijziging Samenloopvrijstelling bij Vastgoedaandelentransacties: er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de samenloopvrijstelling bij vastgoedaandelentransacties aan te passen.
 • Herziening Voorwaarden Splitsingsvrijstelling: de voorwaarden voor de splitsingsvrijstelling worden mogelijk herzien om belastingontwijking te voorkomen bij vastgoedverkoop.
 • Tijdelijke Vrijstelling Herstructurering vanwege Gewijzigd FBI-regime: in 2024 wordt een tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting geïntroduceerd voor herstructureringen als gevolg van veranderingen in het fiscale beleggingsinstellingen (FBI) regime, dat ingaat op 1 januari 2025.

 Accijnzen

 • Verhoging Tabakaccijns: de accijns op tabaksproducten zal naar verwachting opnieuw stijgen per 1 april 2024.
 • Verhoging Verbruiksbelasting Niet-Alcoholische Dranken: de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken zal naar verwachting stijgen per 1 januari 2024.

Bpm (Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen)

 • Verhoging Vaste Voet: de vaste voet in de bpm zal naar verwachting stijgen met €200 per 1 januari 2025.
 • Afschaffing Vrijstelling voor Bestelauto’s Ondernemers: vanaf 1 januari 2025 wordt de vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers afgeschaft en zal de bpm afhangen van de CO2-uitstoot in plaats van de catalogusprijs.

 

*Disclaimer: let op, dit overzicht bevat slechts verwachtingen gebaseerd op uitgelekte informatie. Aan dit document kunnen derhalve geen enkele rechten worden ontleend. Prinsjesdag 2023 (19 september 2023) zal meer details bieden over deze wijzigingen en andere maatregelen die van belang zijn voor ondernemers.

 

Andere artikelen

Geruisloze inbreng – de voordelen

Voor kleine en middelgrote ondernemingen   Geruisloze inbreng is een fiscale strategie die jij als eigenaar van een kleine of […]

Meer lezen

Boekhouding notaris Geruisloze inbreng en de voordelen voor kleine en middelgrote ondernemingen

De geruisloze inbreng – een inleiding

Wat, waarom en hoe?     Als ondernemer wil je soms de structuur van je bedrijf aanpassen zonder direct geconfronteerd […]

Meer lezen

Boekhouding notaris Inleiding tot de geruisloze inbreng: wat, waarom en hoe?

Feitjes over de schoolvakantie en de bouwvak

Vakanties zijn een geliefde periode voor velen, maar er schuilt een hele wereld van geschiedenis en praktische overwegingen achter de […]

Meer lezen

Boekhouder Vakantieperiode

Wetsveranderingen per 1 juli 2024

Wat moet je weten?     In Nederland treden de meeste wetsveranderingen in werking op twee vaste momenten per jaar: […]

Meer lezen

Verandering Op 1 Juli Voor Ondernemers

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Wat moet je weten?    In Nederland treden de meeste wetswijzigingen in werking op twee vaste momenten per jaar: 1 […]

Meer lezen

Blog Wetsverandering

Personeel en belastingen

Als ondernemer met personeel zijn belastingen een onvermijdelijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat je op de hoogte […]

Meer lezen

personeel en belastingen
Ga naar boven