De ruisende inbreng: hoe werkt dat?

Belasting

Blog

Entrpnr Dutch Carribbean

Intern

MKB

Ondernemen

Persbericht

Software

ZZP

Geschreven door:
Annelore-van-der-lint

Annelore van de Lint

Marketing Director

Ruisende inbreng is een proces waarbij een ondernemer niet alleen geld, maar ook andere activa, zoals bijvoorbeeld apparatuur, eigendom of intellectuele eigendomsrechten, in een bedrijf inbrengt in ruil voor aandelen. Het is een veelvoorkomende manier om een bedrijf op te starten of uit te breiden. De ruisende inbreng kan een aantal voordelen bieden, zoals het verminderen van de noodzaak om contant geld in te brengen en het delen van risico’s en beloningen tussen partners.

Om het proces van de ruisende inbreng succesvol te doorlopen, moet je als ondernemer de volgende stappen ondernemen.

Stap 1: waardering van de activa

De eerste stap is om de activa die worden ingebracht te waarderen. Dit kan worden gedaan door een professionele taxateur of door onderling overeenstemming tussen de partijen. Het is belangrijk om de waarde van de activa nauwkeurig vast te stellen om later mogelijke geschillen te voorkomen.

Stap 2: oprichten van een bv

Als de waarde van de activa is vastgesteld, moet er een besloten vennootschap (bv) worden opgericht waarin de activa zullen worden ingebracht. Bij onze partner NOTRS notarisdiensten wordt dit snel en professioneel begeleid. Zij stellen voor jou d nodige documenten op en registeren de bv bij de Kamer van Koophandel.

Stap 3: inbrengakte opstellen

De professionals van NOTRS stellen vervolgens samen met de notaris een inbrengakte op, waarin de details van de inbreng worden vastgelegd. Hierin wordt ook de waarde van de activa en het aantal aandelen dat de ondernemer zal ontvangen in ruil voor de inbreng vastgelegd.

Stap 4: registratie bij de Belastingdienst

Tot slot moet de inbreng worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de fiscale aspecten van de inbreng correct worden afgehandeld. Dit kan onder andere inhouden dat er belastingen moeten worden betaald over eventuele meerwaarde van de ingebrachte activa.

De ruisende inbreng is een belangrijk proces voor ondernemers dat kan helpen bij het opstarten of uitbreiden van een bedrijf. Door de juiste stappen te volgen en professioneel advies in te winnen, kunnen ondernemers ervoor zorgen dat de ruisende inbreng soepel verloopt en dat alle betrokken partijen eerlijk worden behandeld.

Deadline 1 april 2024

Wil jij per 1 januari jouw eenmanszaak met terugwerkende kracht ruisend inbrengen? Dan moet  binnen 3 maanden de intentieverklaring binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit moet dus gebeuren vóór 1 april van het lopende jaar als je het per 1 januari wilt laten ingaan. De geboekte resultaten vanaf 1 januari komen dan op de balans van de bv. Je bespaart zo belasting. Ook hoef je over de eerste maanden van dat jaar geen aparte administratie en jaarrekening te voeren. Je hebt daarna tot 1 oktober van dat jaar de mogelijkheid om de bv op te richten en de eenmanszaak daadwerkelijk in te brengen in de bv.

Wil je meer weten over de ruisende inbreng? De specialisten van onze partner NOTRS staan voor je klaar.

Andere artikelen

Geruisloze inbreng – de voordelen

Voor kleine en middelgrote ondernemingen   Geruisloze inbreng is een fiscale strategie die jij als eigenaar van een kleine of […]

Meer lezen

Boekhouding notaris Geruisloze inbreng en de voordelen voor kleine en middelgrote ondernemingen

De geruisloze inbreng – een inleiding

Wat, waarom en hoe?     Als ondernemer wil je soms de structuur van je bedrijf aanpassen zonder direct geconfronteerd […]

Meer lezen

Boekhouding notaris Inleiding tot de geruisloze inbreng: wat, waarom en hoe?

Feitjes over de schoolvakantie en de bouwvak

Vakanties zijn een geliefde periode voor velen, maar er schuilt een hele wereld van geschiedenis en praktische overwegingen achter de […]

Meer lezen

Boekhouder Vakantieperiode

Wetsveranderingen per 1 juli 2024

Wat moet je weten?     In Nederland treden de meeste wetsveranderingen in werking op twee vaste momenten per jaar: […]

Meer lezen

Verandering Op 1 Juli Voor Ondernemers

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Wat moet je weten?    In Nederland treden de meeste wetswijzigingen in werking op twee vaste momenten per jaar: 1 […]

Meer lezen

Blog Wetsverandering

Personeel en belastingen

Als ondernemer met personeel zijn belastingen een onvermijdelijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat je op de hoogte […]

Meer lezen

personeel en belastingen
Ga naar boven