Geld besparen met je investeringen: investeringsaftrek 2021

Annelore van der Lint

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Investeringen komen niet voor niets, maar er zijn regelingen waardoor je als ondernemer wel geld kunt besparen. Een van die regelingen is de investeringsaftrek 2021. Deze houdt in dat je een deel van je investeringen mag aftrekken van je winst. Dat scheelt in de belasting die je moet betalen. Er zijn verschillende soorten aftrekposten en er zitten wel wat voorwaarden aan vast. Welke dat zijn, lees je hier.

Investeringsaftrek is een fiscale regeling waardoor je jouw investeringen in een onderneming kunt aanwenden voor de verlaging van het belastbaar beroepsinkomen of van de belastbare winst. De investeringsaftrek is iets ander dan het afschrijven van investeringen en is bedoeld om ondernemers te stimuleren om meer te investeren in hun bedrijf.

Er bestaan drie soorten investeringsaftrek:

  • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
  • de energie-investeringsaftrek;
  • de milieu-investeringsaftrek.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een aftrekpost op je winst. Als jij tussen de €2400 en € 328.721 investeert in jouw bedrijf, mag je een bepaald percentage van je winst aftrekken. Het gaat hierbij over de middelen die je gebruikt om je werk uit te voeren zoals gereedschappen, computers, bedrijfskleding, etc. Let op, sommige zaken mogen niet, zoals bijvoorbeeld een auto. De hoogte van je investering bepaalt uiteindelijk hoeveel je mag aftrekken van je winst. Voor 2021 gelden de volgende percentages (bron: website Belastingdienst).

  • tot € 2.400 – 0%
  • tussen € 2.401 en € 59.170 – 28% van je investering
  • tussen € 59.171 en € 109.574 – € 16.568
  • tussen € 109.575 t/m €328.721 – € 15.734,- € 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
  • Boven de € 328.721 – 0%

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast de investeringen in “gewone” bedrijfsmiddelen mag je investeringen in energiezuinige nieuwe bedrijfsmiddelen of investeringen in duurzame energie aftrekken. Dat kunnen bijvoorbeeld investeringen zijn in de verduurzaming van je bedrijfspand, bijvoorbeeld door het aanleggen van ledverlichting of de installatie van een warmtepomp. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Het middel moet bijvoorbeeld nieuw zijn en voorkomen op de zogenaamde ‘Energielijst‘ van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook moet je de investering vooraf aanmelden bij de RVO.

De aftrek is in 2021 45,5% en geldt voor een minimale investering van € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het maximum investeringsbedrag is € 126.000.000.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is bedoeld om investeringen die goed zijn voor het milieu te promoten. Hier valt bijvoorbeeld de emissie-loze auto onder. Nieuw op de Milieulijst zijn in 2021 productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen, voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen en het verwerken van gerecyclede grondstoffen in nieuwe producten.

Welke investeringen precies voor de MIA in aanmerking komen, vind je in de “Milieulijst” op de website van de RVO. Hoeveel je mag aftrekken voor de investeringen, hangt af van de categorie waarin die investering valt.

Let wel op: investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar je mag de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek niet combineren.

Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL mag je op een zelf gekozen moment een deel van het milieu-investering afschrijven van het fiscale resultaat. Zo wordt je winst en daarmee je belasting lager. Handig dus in een jaar waarin je veel winst hebt gemaakt.

Veel ondernemers combineren de MIA en de VAMIL. Beide regelingen gebruiken de eerder genoemde Milieulijst waarop alle bedrijfsmiddelen staan die voor de regelingen in aanmerking komen. De codering van het betreffende bedrijfsmiddel bepaalt of combineren mogelijk is en hoeveel de afschrijving bedraagt.

Kom je er zelf niet uit? Heb je nog verdere vragen? Neem dan vooral contact op met de belastingexperts van Entrpnr.

Meer berichten

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.

Bekend van

CONTACT MET ENTRPNR? WIJ ZITTEN VOOR JE KLAAR: 088 374 9249

CONTACT MET ENTRPNR? Wij zitten voor je klaar!
Tel: 088 374 9249

Niet zomaar een boekhouder…

Entrpnr Group B.V ©

Entrpnr Offices

Correspondence