Contactopnemen

Onze specialisten staan voor je klaar.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00

Corona-steunpakket

Annelore van der Lint

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zoals je van ons gewend bent, houden wij je altijd op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Zo ook nu. Wij zijn deze week vanuit de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) geïnformeerd over uitbreiding van het nieuwe Corona-steunpakket. Hieronder lees je meer over de belangrijkste steunmaatregelen die onlangs zijn aangekondigd.

Uitstel van betaling verlengd

Het lopende bijzonder uitstel van betaling (was tot 1 oktober jl.) wordt automatisch verlengd tot 31 december 2021. Ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd of die alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021.
Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften 2021.

Betalingsregeling

De belastingschuld die nog ontstaat tot 1 februari 2022, wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Uitstel verhoging invorderingsrente

De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar 1%. Deze verhoging is nu uitgesteld tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente tot en met 1 januari 2024 per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente daarmee weer op het oude niveau van 4%.

Terugkeer NOW-steun

Werkgevers die door de coronamaatregelen ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen voor november en december NOW 5.0 aanvragen. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De voorwaarden van NOW 5.0 komen grotendeels overeen met die van NOW 4.0:
• het maximale vergoedingspercentage is 85%;
• de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten is 40%;
• de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
• de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%;
• de referentie-omzetperiode wordt 2019, gedeeld door zes – met uitzondering van de starters (zie hierna).

Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij NOW 5.0 niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Een belangrijke wijziging betreft de loonsomdalingsvrijstelling. Die gaat ten opzichte van NOW 4.0 omhoog van 10% naar 15%. Dat wil zeggen dat de loonsom van de werkgever met 15% mag dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW-subsidie.

Starters

Ook werkgevers die op of na 1 februari en voor 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen gebruikmaken van NOW 5.0. Ondernemingen die zijn gestart op of na 1 februari 2020 maar uiterlijk voor 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 als referentie-omzetperiode hanteren. Werkgevers die op of ná 1 juli 2021 zijn gestart maar uiterlijk op 30 september 2021, kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en rekenen deze om naar twee maanden, zodat deze vergelijkbaar is met de NOW 5.0-periode november/december 2021.

Inspanningsverplichting

Een werkgever die NOW 5.0-subsidie heeft aangevraagd en vanaf 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet voor het sluiten van het aanvraagloket met het UWV contact opnemen voor ‘van werk naar werk begeleiding’ van de ontslagen werknemers. Het UWV heeft hiervoor een speciaal NOW-telefoonnummer beschikbaar gesteld. Deze inspanningsverplichting geldt dus niet voor bedrijfseconomische ontslagen die zijn aangevraagd vanaf het begin van de subsidieperiode (1 november) tot 27 november 2021.

Bonus- en dividendverbod

Ook in deze nieuwe NOW-periode geldt een bonus- en dividendverbod voor werkgevers die NOW 5.0 aanvragen en een voorschot van € 125.000 of meer hebben ontvangen of bij een lager voorschot, indien de definitieve subsidie € 125.000 of meer is. Ook mogen zij geen eigen aandelen inkopen.

Werktijdverkortingsregeling blijft open

Nieuw is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW 5.0-periode open blijft voor niet corona-gerelateerde gevallen. Een werkgever die te maken heeft met andere bijzondere omstandigheden kan in aanmerking komen voor beide regelingen. Een werkgever die een WW-uitkering ontvangt ‘voor een werknemer’ voor wie hij WTV heeft aangevraagd, moet deze uitkering in aanmerking nemen als omzet voor de NOW 5.0.

Openstelling NOW-loket

Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor NOW 5.0, zodat zij hun subsidievoorschot ook al in december – nog vóór de salarisbetalingen – kunnen ontvangen. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het formulier dat door het UWV beschikbaar wordt gesteld via www.uwv.nl.

Coronasteun per sector

Nachthoreca

De coronasteun voor de nachthoreca is vervangen door de TVL Q4 2021. Ondernemers die in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoen aan de overige voorwaarden voor de TVL, kunnen in de loop van dit kwartaal TVL-subsidie aanvragen bij de RVO. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen.

Land- of tuinbouwbedrijven

De Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) is verlengd. Daardoor kunnen je agrarische klanten hiervan ook gebruik kunnen maken in het vierde kwartaal van 2021. De regeling is een aanvulling op de TVL. De OVK-subsidie is bedoeld voor land- of tuinbouwers die de maximale TVL (€ 225.000) hebben aangevraagd of een toezegging hebben van de RVO dat zij de maximale TVL zullen krijgen, maar voor wie die maximale steun niet toereikend is om de vaste kosten te betalen. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden voor de TVL en in het vierde kwartaal 2021 tenminste 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

Evenementenbranche

De steun aan de evenementenbranche bestaat uit twee regelingen: de garantieregeling in het kader van de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De garantieregeling loopt nog door tot 31 december 2021 en geldt voor evenementen die tot die datum worden verboden door de rijksoverheid. Het kabinet heeft nu besloten om de dekking van de kosten in het kader van deze regeling – net als in de zomerperiode – te verhogen van 80% naar 100%.

De ATE wordt momenteel nog uitgewerkt door de RVO en wordt waarschijnlijk begin 2022 opengesteld. De regeling is bedoeld voor de evenementen die niet onder de doelgroep van de garantieregeling vallen. Deze tegemoetkoming vergoedt de aantoonbaar gemaakte en juridisch verplichte kosten voor de evenementen die vanwege de coronamaatregelen van het Rijk tussen 9 juli tot en met 24 september 2021 verboden waren. Deze termijn wordt nu uitgebreid tot 31 december 2021. Het vergoedingspercentage zal 100% bedragen.

Cultuursector

De cultuursector geldt dat tot 19 december 2021 geen ongeplaceerde evenementen mogen plaatsvinden. Daarnaast worden er maximaal 1.250 bezoekers per ruimte toegestaan. Instellingen die met deze beperkende maatregelen te maken hebben, worden tegemoetgekomen. Dit gebeurt door de bestaande suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten verder uit te breiden naar een vergoeding van maximaal 85% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit. Deze regeling wordt ook opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instelling zullen daarnaast ook gebruik kunnen maken van de TVL Q4 2021, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Sportsector

Bij sportwedstrijden en losse sportevenementen mogen tot 19 december geen toeschouwers aanwezig zijn. Zowel professionele als amateursportorganisaties zullen voor de geleden schade worden gecompenseerd. Bij professionele organisaties gaat het dan om compensatie van kaartverkoop en van seizoenkaarthouders. Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verschillende sportorganisaties.
Voor aanbieders van amateursport worden eerdere compensatieregelingen weer geopend om hen te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten. Ook zullen gemeenten de mogelijkheid krijgen om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Het ministerie van VWS werkt de regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Voorlopig geen herstart Tozo-regeling

Ondernemers kunnen momenteel gebruikmaken van de inkomensondersteuning van het reguliere vangnet van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd om de overgang van Tozo naar Bbz per 1 oktober jl. beter uitvoerbaar te maken. De gemeenten hebben nu voldoende capaciteit beschikbaar om de Bbz-aanvragen af te handelen. Een herstart van de Tozo ligt daarom niet voor de hand. Het kabinet houdt de komende tijd wel de vinger aan de pols.

De beperkende maatregelen gelden nu tot 19 december 2021. Op 14 december a.s. is er weer een persconferentie ingepland. Vanzelfsprekend houden wij je op de hoogte van wat er dan wellicht weer verandert. En kom je er als klant van Entrpnr niet uit, dan kun je altijd even contact opnemen met je contactpersoon.

Meer berichten

CONTACT MET ENTRPNR? WIJ ZITTEN VOOR JE KLAAR: 085 0646 800

CONTACT MET ENTRPNR? Wij zitten voor je klaar!
Tel: 085 0646 800

Niet zomaar een boekhouder…

Entrpnr Group B.V ©

Correspondence

Entrpnr Offices

Boekhouding

Entrpnr richt de administratie compleet in en beheert deze voor je. Alles van a tot z geregeld.

Factoring

Liquiditeit is de belangrijkste voorwaarde voor de groei van jouw onderneming.

Marketing

Wil je jouw merk versterken? Gevonden worden? Meer leads genereren?

Legal

De juristen van Entrpnr Legal nemen al je juridische zorgen uit handen, leveren praktisch advies,

Asian markets

We kijken verder dan de Nederlandse markt. Entrpnr Asian Markets helpt je daarbij

Tarieven

Duidelijke maandtarieven voor onze dienstverlening

Onze specialisten staan voor je klaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00

Offerte aanvragen

Stuur een chat

VideoCall inplannen

Stuur een Email

Gratis advies?
Neem nu contact op