Contactopnemen

Onze specialisten staan voor je klaar.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00

Wat is schuldsanering?

Wanneer de schuldenlast van een privé persoon zo hoog is geworden dat deze niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen, kun je als persoon een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Hier komt echter nogal wat bij kijken. Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen over schuldsanering.

Wat is (wettelijke) schuldsanering?

Wanneer de schuldenlast van een privé persoon zo hoog is geworden dat deze niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen, kun je als persoon een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

De WSNP geeft privé personen die in de schulden zitten en er niet meer zelf uitkomen, de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd (meestal binnen enkele jaren) van hun schulden af te komen.

Wat is het verschil tussen minnelijke en wettelijke schuldsanering?

In eerste instantie wordt gekeken of het mogelijk is om een schikking te treffen met schuldeisers. Deze schikking is vrijwillig en schuldeisers zijn in de meeste gevallen niet verplicht om akkoord te gaan met een voorstel. Gaan zij wel akkoord, dan spreekt men over een minnelijke schikking.

Gaan de schuldeisers niet akkoord, dan kan een schuldenaar bij de rechtbank een  schuldsaneringsverklaring en een verzoekschrift indienen om toe te treden tot de wettelijke schuldsanering.

De rechter bepaalt of de schuldenaar wordt toegelaten of afgewezen. Aan wettelijke schuldsanering zitten een aantal eisen; de schuld mag bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van een misdrijf, fraude of (onverantwoord) koopgedrag. Ook kan de rechter bepalen dat iemand wel in staat is om zijn schulden zelf af te lossen.

Wat zijn de voorwaarden om in de schuldsanering te komen?

Met de schuldsanering zijn strenge regels en verplichtingen gemoeid. Zo moet de schuldenaar verplicht solliciteren en mag hij of zij geen nieuwe schulden maken. De schuldenaar moet zijn uiterste best doen om inkomsten te genereren voor het aflossen van zijn of haar schuld. Ondertussen lopen alle beslissingen, zelfs het ontvangen en versturen van post, via een bewindvoerder.

Welke partijen zijn betrokken bij schuldsanering?

In Nederland zijn er verschillende organisaties hulp of advies verlenen bij schulden. Denk bijvoorbeeld aan een wijkteam, maatschappelijk werk, de Sociale Dienst, sociaal raadslieden, de schuldhulpverlening in de gemeente

Bij het wettelijke traject (de WSNP) zijn het meestal de Kredietbank of de Sociale Dienst die mensen met schulden helpen met het opstellen van een betalingsplan.

Hoe ziet het schuldsanering-traject eruit?

Allereerst moet er een inventarisatie van de schulden worden gemaakt. Daarna zal een schuldhulpverlener allereerst met de schuldeisers bekijken of er geschikt kan worden, zodat (een deel van) de schulden zonder tussenkomst van de rechtbank afgelost kunnen worden. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, spreken we van een minnelijke schuldregeling.

Als de schuldeisers niet akkoord gaan met de schikking of het betalingsvoorstel van de schuldhulpverlener, dan kan een dwangakkoord worden aangevraagd. In de meeste gevallen vraagt de schuldhulpverlener dan aan de rechter om het wettelijke traject te starten (de WSNP). De schuldenaar kan dit verzoek niet zelf indienen.

Een paar weken nadat het verzoek is ingediend, wordt de schuldenaar gevraagd naar de rechtbank te komen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter om aanvullende informatie en legt hij uit welke verplichtingen en voorwaarden er aan de WSNP zijn verbonden. Als de rechter van mening is dat het minnelijke traject inderdaad echt niet mogelijk is en als hij gelooft dat de schuldenaar zich aan de verplichtingen te houden, dan laat hij de schuldenaar toe tot het traject. De schuldeisers zijn dan verplicht om mee te werken.

Schuldbemiddeling met Entrpnr

Veel ondernemers worden helemaal in beslag genomen door hun problemen. Zij verliezen hun scherpe blik en al snel gaat het zakelijk steeds slechter. Dat hoeft echter niet het einde van de onderneming te betekenen. Daarom gebruiken wij allereest een quickscan om goed onderbouwd een antwoord te kunnen geven op de allerbelangrijkste vraag: “doorgaan of stoppen?”. Vanuit dat antwoord gaan wij dan verder.
Weten Entrpnr nog meer doet op het gebied van schuldsanering?

Hoe is het geld geregeld bij schuldsanering?

De bewindvoerder berekent een bedrag waarvan de schuldenaar maandelijks moet rondkomen. Dit is het bedrag dat wordt vrijgesteld (Vrij te laten bedrag – VTLB). Hoe hoog dit bedrag is, hangt onder andere af van de gezinssituatie en de vaste lasten. Het VTLB is meestal gelijk aan het vastgestelde bedrag in het minnelijk traject.

Om te zorgen dat de noodzakelijke vaste lasten zoals huur, gas en licht etc. correct en op tijd betaald worden, zal dit meestal door de bewindvoerder worden geregeld. Het bedrag dat overblijft wordt in op een boedelrekening gezet. Dit een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder en wordt ingezet om schulden af te lossen.

Hoe lang duurt schuldsanering?

Een schuldsaneringstraject duurt meestal tussen de 3 en 5 jaar. Als de schuldenaar onder de wettelijke schuldsanering valt, beschikt hij of zij in deze periode niet over een eigen inkomen.

Wat is het verschil tussen saniet en schuldenaar?

Geen. Met beide termen (de WSNP gebruikt schuldenaar) wordt de persoon met de schulden

Wat gebeurt er als de schuldsanering is afgelopen?

Als het schuldsaneringstraject goed is afgelopen, wordt dit geregistreerd bij het Centraal Insolventie Register (CIR). Deze registratie wordt vijf jaar lang gemeld bij een BKR-toetsing. In deze periode kan dit belemmeringen opleveren bij het aanvragen van een lening of een hypotheek.

Wat doet een bewindvoerder bij de schuldsanering?

Zodra iemand is toegelaten tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder. Deze bewindvoerder voert de wettelijke regeling uit en controleert of de schuldenaar zich aan alle regels en voorwaarden houdt. Ook is de bewindvoerder contactpersoon voor de schuldeisers en de rechterlijke instanties.

Wat is het verschil tussen loonbeslag en bankbeslag?

Als iemand zijn of haar financiële verplichtingen niet nakomt, kan een deurwaarder beslag leggen op het inkomen, de bankrekening of de inboedel. Dit kan alleen na een vonnis van de rechter.

Bij loonbeslag wordt voor een bepaalde periode loon ingehouden en er wordt altijd rekening gehouden worden met de beslagvrije voet. Dit is het deel dat overblijft na beslaglegging. De belastingvrije voet bedraagt meestal 90% van de in die situatie geldende bijstandsnorm en wordt grotendeels bepaald door de leefsituatie.

Bij bankbeslag wordt beslag gelegd op de bankrekening op het moment van het beslag. Na een vonnis van de rechter of met een dwangbevel, mag een deurwaarder beslag leggen op een bankrekening als hij een vonnis van een rechter of dwangbevel heeft. Anders dan bij een loonbeslag, hoeft de deurwaarder geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Het hele saldo dat op het moment van beslag op de bankrekening staat, gaat naar de deurwaarder.

 

Download ons gratis whitepaper  schuldsanering. Meer focus op je core business

<\/span>

CONTACT MET ENTRPNR? WIJ ZITTEN VOOR JE KLAAR: 085 0646 800

CONTACT MET ENTRPNR? Wij zitten voor je klaar!
Tel: 085 0646 800

Niet zomaar een boekhouder…

Entrpnr Group B.V ©

Correspondence

Entrpnr Offices

Boekhouding

Entrpnr richt de administratie compleet in en beheert deze voor je. Alles van a tot z geregeld.

Factoring

Liquiditeit is de belangrijkste voorwaarde voor de groei van jouw onderneming.

Marketing

Wil je jouw merk versterken? Gevonden worden? Meer leads genereren?

Legal

De juristen van Entrpnr Legal nemen al je juridische zorgen uit handen, leveren praktisch advies,

Asian markets

We kijken verder dan de Nederlandse markt. Entrpnr Asian Markets helpt je daarbij

Tarieven

Duidelijke maandtarieven voor onze dienstverlening

Onze specialisten staan voor je klaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00

Offerte aanvragen

Stuur een chat

VideoCall inplannen

Stuur een Email

Gratis advies?
Neem nu contact op